Algemene vragen: +31 187 - 689911. Reserveringen: +31 613473183
info@rtm-ouddorp.nl

Bedrijfsgegevens

Stoomtram van de Zuid-Hollandse Eilanden

Bedrijfsgegevens
Naam instelling: Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Postadres: Postbus 25, 3253 ZG Ouddorp ZH.

Bezoekadres: G.C. Schellingerweg 2, 3253 MD Ouddorp.

Telefoon voor inlichtingen en reserveringen: 06-13473183 (tussen 9.00 en 17.00 u. niet op zondag). E-mail: info@rtm-ouddorp.nl

RSIN/fiscaal nummer van de ANBI: 806109622
KvK nummer: KvK Zuid-Holland-Zuid nr. S411 19 891 BTW nr: NL 806 109 622 B01

Doelstelling, bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders kunt u vinden in het jaarverslag. Onze toekomstvisie treft u aan in het beleidsplan .De financiële verantwoording kunt u nalezen in het financieel overzicht.

ANBI
Onze stichting is erkend als culturele ANBI. Daardoor zijn giften, donaties en legaten fiscaal aantrekkelijk. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.