Algemene vragen: +31 187 - 689911. Reserveringen: +31 613473183

Bedrijfsgegevens

Stoomtram van de Zuid-Hollandse Eilanden

Bedrijfsgegevens
Naam instelling: Stichting v/h Rotterdamsche Tramweg Maatschappij. Postadres: Postbus 25, 3253 ZG Ouddorp ZH.

Bezoekadres: G.C. Schellingerweg 2, 3253 MD Ouddorp.

Telefoon voor inlichtingen en reserveringen: 06-13473183 (tussen 9.00 en 17.00 uur, niet op zondag). E-mail: info@rtm-ouddorp.nl

RSIN/fiscaal nummer van de ANBI: 806109622
KvK nummer: KvK Zuid-Holland-Zuid nr. S411 19 891 BTW nr: NL 806 109 622 B01

Doelstelling, bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders kunt u vinden in het jaarverslag. Onze toekomstvisie treft u aan in het beleidsplan.

ANBI
Onze stichting is erkend als culturele ANBI. Daardoor zijn giften, donaties en legaten fiscaal aantrekkelijk. Kijk voor meer informatie op de website van de belastingdienst.