Algemene vragen: +31 187 689911 - Reserveringen: +31 613473183

Infrabeheer

Aanvraag vergunning voor werkzaamheden op en of rond het spoor van RTM

De spoorweg tussen Remise aan de G.C. Schellingerweg 2 (Ouddorp) en West Repart (Scharendijke) is aangewezen als Bijzondere spoorweg. Dit houdt in dat het Besluit bijzondere spoorwegen van toepassing is. Daarom is men voor het verrichten van werkzaamheden op en rond de genoemde spoorweg vergunningplichtig. De stichting RTM is aangewezen als verstrekker van de vergunning. Voor het aanvragen van een vergunning dient men het aanvraagformulier “Vergunning aanvraagformulier voor werkzaamheden op en of rond spoor van RTM” te downloaden.

In dit formulier is, naast de aanvraag op zich, de relevante wetgeving verkort weergegeven en zijn de technische eisen opgenomen. De ingevulde aanvraag dient te worden ingediend via dit e-mailadres.

Als wij uitgaan van een volledig ingevulde aanvraag dient men rekening te houden met een doorlooptijd van vier weken. Deze termijn kan onder meer langer worden als er stremming van het spoorwegverkeer dient plaats te vinden. Aan de vergunningverlening zijn kosten verbonden van € 80,- excl. BTW per vergunning. Deze worden in rekening gebracht bij de aanvrager.